První plavba

V sobotu 3. června, jsme vypluli za absolutně bezmračného počasí proti proudu řeky, na dvoudenní výpravu s cílem přespat pod Slapskou přehradou. S malou zastávkou na oběd v Měchenicích se nám poklidnou plavbou podařilo zakotvit u parníkového mola okolo půl čtvrté. Plně samoobslužná restaurace - doslova, nahoře v obci Slapy, poskytla dobrý Kozel 11 a po vytraktorování posledních nedočkavců jsme zůstali na kotvišti úplně sami. Po dobré večeři jsme ulehli k spánku a vyspali se v tichu, které rušil jen zpěv ptáků. Ráno nás probudilo bubnování deště do paluby a tak jsme po ranní kávě odrazili a užili si za drobného mžení průjezd liduprázdným Tichým údolím. 13:20 jsem v pořádku zakotvili v zátoce a spustil se takový liják, jako bychom to měli objednáno. Cesta pohodová, až na drobnosti nebyly s technikou problémy, takže výlet jak se patří. 

Fotogalerie