Pohádkový les - Dětský den Modřany

24.5.2014 V sobotu odpoledne jsme vypluli z naší zátoky a proplavili se modřanskou komorou. Vyvázali jsme se u veřejného mola kousek nad komorou. Připravili jsme si disciplínu – lovení rybiček a čekali na začátek akce. Děti začaly chodit velmi pozvolna, ale nakonec jsme jich tam „obsloužili“ okolo čtyřiceti, převážně předškoláků. Většinu z nich lákala i prohlídka interiéru lodi, kterou jsme jim samozřejmě dopřáli. Představou organizátorů bylo i vození dětí na lodi po Vltavě, ale s ohledem na velký zájem a prostoje jsme nakonec od nápadu ustoupili. Večer bylo u Míši pro organizátory připraveno posezení s grilováním a tak večer a později i nocování na lodi proběhli náramně. V neděli ráno jsem se již sám proplavil komorou a v pořádku zakotvil doma v zátoce.

Blíže viz. : stránky organizace Duha střelka

 

 

Fotogalerie